வெள்ளி, 17 அக்டோபர், 2014

அப்பாபாசத்தை ஊட்டி
தமிழ் பிரியத்தை வளர்த்து
எதிர்கால வாழ்வின்
வழிகளை காட்டி
இன்று……….
முகவரியைத் தொலைத்து நிற்கும்-என்
அப்பாவின் பெருமைகள்
தமிழ் ஈழத்திற்கு மட்டும்
புரிந்த அழகிய உண்மைகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சார் உங்களைத்தான் மறக்காமல் கருத்து சொல்லிட்டு
ஒட்டு போடுங்க சார் ...