புதன், 9 பிப்ரவரி, 2011

 உலகிலே நீ வாழ்-அது
 தப்பில்லை-ஆனால்
 வாழ்வதாக அறிமுகம்
 செய்திடாதே-அது
 தப்பு
 நீ அசைப்படு-அது
 தப்பில்லை
 ஆசைகள் அடையப்படாவிடின்
 சோர்ந்து வடாதே –அது
 மிகத்தப்பு
 நட்பின் சிகரம் நீயாகலாம்
 ரகசியம் பேண்- இல்லையேல்
 பிரிந்திடுவாய்
 நீ காதலி-ஆனால்
 காதலர்களாய் உலகிற்கு
 அறிமுகமாகிடாதே
 உன்னை நீயே காப்காற்று
 உலகம் உன்னை தேடாது

1 கருத்து:

சார் உங்களைத்தான் மறக்காமல் கருத்து சொல்லிட்டு
ஒட்டு போடுங்க சார் ...