செவ்வாய், 8 பிப்ரவரி, 2011


உரிமைகளை இழந்து
உறவுகளை தொலைத்து
உடைமைகளை பறிகொடுத்து
வெறுமையான வான்வெளியில்
சிறகொடிந்ந பறவைகளாய்
தத்தளிப்பவர்கள்

1 கருத்து:

சார் உங்களைத்தான் மறக்காமல் கருத்து சொல்லிட்டு
ஒட்டு போடுங்க சார் ...