புதன், 2 பிப்ரவரி, 2011

ஏக்கம்


இருண்டு போன யுகத்தில்
புதைக்கப்பட்ட சில மனிதங்கள்
பேசுகின்றன
தாம் மீட்கப்பட வேண்டும்
என்பதற்காக அல்ல -எம்
மண் மீட்கப்பட வேண்டும்
என்பதற்காகவே.

2 கருத்துகள்:

சார் உங்களைத்தான் மறக்காமல் கருத்து சொல்லிட்டு
ஒட்டு போடுங்க சார் ...